Privacyverklaring

Privacy

PRIVACYVERKLARING NABER PLASTICS B.V.
KvK 1804 6926
Datum laatste wijziging: 5 juni 2018

Naber Plastics B.V. is een toonaangevend kunststof spuitgietbedrijf. Wij zijn uitgegroeid tot Ă©Ă©n van de marktleiders binnen Europa. Deze positie hebben wij onder andere kunnen bereiken door de hoge kwaliteit van onze producten, de moderne productiefaciliteiten en het feit dat we maximaal op de wensen van onze afnemers inspelen.

PERSOONSGEGEVENS
Naber Plastics B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Naber Plastics B.V. verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Naber Plastics B.V. verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Naber Plastics B.V. uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens: naam van de organisatie, naam van de contactpersoon, functie binnen de organisatie, adresgegevens (kantoor- en afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en Btw-nummer.

GRONDSLAGEN
Naber Plastics B.V. verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet worden gevraagd.

DOELEINDEN
Naber Plastics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiĂ«nte dienstverlening;

– beheer van het cliĂ«ntenbestand;

– facturering;

– verbetering van de dienstverlening;

– rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;

– nakoming van wettelijke verplichtingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Naber Plastics B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van uw opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Naber Plastics B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Naber Plastics B.V. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Naber Plastics B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Naber Plastics B.V. uw persoonsgegevens na sluiting van uw dossier zeven jaar.

Indien u Naber Plastics B.V. een sollicitatie toestuurt, bewaart Naber Plastics B.V. uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan Naber Plastics B.V. uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie Ă©Ă©n jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Naber Plastics B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Naber Plastics B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:
– up-to-date virusscan;

– accurate beveiliging medewerkerstelefoon;

– unieke inlogcode en wachtvoord (wordt regelmatig aangepast;

– geen onbeveiligde externe harde schijven;

– geen onbeveiligde back ups maken;

– clean desk policy;

– laptop/tablet niet onbemand achterlaten;

– laptop nooit achterlaten in een auto;

– documenten op de juiste manier vernietigen;

– zorgvuldig gebruik van USB-sticks.

SOCIAL MEDIA
De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Linkedin, Twitter en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Twitter en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

UW RECHTEN
U heeft het recht om aan Naber Plastics B.V. een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

Lianne Naber

Telefoon: 0416 343175

E-mail: info@naberplastics.com

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN Ă©n uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Naber Plastics B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Naber Plastics B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies.

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Naber Plastics B.V.

van Hilststraat 12

5145 RL Waalwijk

Telefoon: 0416 343175

E-mail: info@naberplastics.com

Naber Plastics B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.